Tag Archives: สาเหตุของการเกิดกลิ่นปาก

สาเหตุของการเกิดกลิ่นปาก

สาเหตุของการเกิดกลิ่นปาก การเกิดกลิ่นปากที่มีสาเหตุจากภายในช่องปาก 1. ฟันผุ เป็นรู ทำให้เป็นที่กักเก็บเศษอาหาร 2. เหงือกอักเสบ ทำให้มีเลือดออกขณะแปรงฟัน 3. มีหินปูนสะสม ทำให้เกิดกลิ่นปาก 4. โรคปริทันต์ หรือโรครำมานาด ฟันโยก มีหนอง 5. มีแผลในช่องปาก เป็นที่สะสมของแบคทีเรีย 6. ดื่มน้ำน้อย ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว 7. น้ำลายเหนียว หรือ ปากแห้ง น้ำลายไหลน้อย ควรจิบน้ำบ่อยๆ ตลอดเวลา 8. ใส่ฟันปลอม แต่ทำความสะอาดฟันปลอมไม่ถูกวิธี 9. คนไข้ติดเหล็กจัดฟัน แต่ทำความสะอาดฟันไม่ถูกวิธี 10. มีการสะสมของคราบแบคทีเรียและเศษอาหารบนผิวด้านบนของลิ้น

ย้อนกลับด้านบน