Tag Archives: ผ่าฟันคุด

สิ่งที่ต้องทำเมื่อผ่าฟันคุดเสร็จแล้ว

สิ่งที่ต้องทำเมื่อผ่าฟันคุดเสร็จแล้ว 1. กัดผ้าก๊อซให้แน่น ประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง แล้วจึงค่อยเปลี่ยนผ้าก๊อซชิ้นใหม่ 2. ขณะกัดผ้าก๊อซให้กลืนเลือด กลืนน้ำลาย ไม่ควรอมน้ำลายเอาไว้ เพื่อให้เลือดเข็งตัวเร็วขึ้น 3. ห้ามบ้วนปาก ห้ามบ้วนเลือดและน้ำลาย ให้กลืนเลือดและน้ำลาย 4. ห้ามใช้ลิ้นสัมผัส หรือ เอาลิ้นไปดุนแผลผ่าฟันคุด เพราะจะไปรบกวนการแข็งตัวของเลือด 5. ประคบน้ำแข็งบริเวณแก้มข้างที่ผ้าฟันคุด เฉพาะวันที่ผ่าฟันคุดเท่านั้น 6. ทานยาตามที่ทันตแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด 7. ทานอาหารอ่อนๆ งดอาหารแข็ง เหนียว และอาหารที่มีรสจัด 8. ควรแปรงฟันเบาๆ ด้านที่ผ่าฟันคุด 9. ไม่ควรออกกำลังการหรือเล่นกีฬาที่หักโหมในช่วงแรก 10. หากมีอาการปวด ชา หรือเลือดไหลไม่หยุด ให้กลับไปพบทันตแพทย์ 11. ไปพบคุณหมอตามนัดเพื่อตรวจแผลและตัดไหมโดยทั่วไป 7 – 10 วันหลังผ่าฟันคุด

ย้อนกลับด้านบน