การรักษารากฟัน เป็นขั้นตอนการรักษาทางทันตกรรม

%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81

 

การรักษารากฟัน เป็นขั้นตอนการรักษาทางทันตกรรม โดยการกำจัดเนื้อเยื่อในโพรงฟันและคลองรากฟันที่มีการติดเชื้อและอักเสบ ร่วมกับการทำความสะอาดในคลองรากฟันให้ปราศจากเชื้อโรค ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของฟันที่ต้องได้รับการรักษารากฟัน เป็นฟันที่ผุลึกมากจนทะลุโพรงประสาทฟัน ฟันที่ร้าว แตกหัก ฟันสึกจนทะลุโพรงประสาทฟัน และฟันที่ได้รับแรงกระแทกจากอุบัติเหตุ ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ทำให้มีเชื้อโรคเข้าไปในโพรงประสาทฟันและทำให้เกิดการติดเชื้อของเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟันได้

คำแนะนำหลังการรักษารากฟัน

1. ในกรณีที่ฉีดยาชา คนไข้ต้องรอให้ยาชาหมดฤทธิ์ก่อนแล้วค่อยรับประทานอาหาร เพราะการรับประทานอาหารระหว่างที่ยังชาอยู่อาจจะทำให้กัดลิ้นหรือริมฝีปาก โดยไม่รู้ตัวหรือควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ต้องเคี้ยว แล้วหาอาหารที่ทานง่าย อาทิ โจ๊ก, นม, น้ำเต้าหู้ เป็นต้น
2. ในระยะ 2-3 วันแรกของการรักษา คนไข้อาจรู้สึกว่าเหงือกบริเวณที่รักษารากฟันมานิ่มลง ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้
3. การบดเดี้ยวอาหารหลังรักษารากฟันใหม่ๆ อย่ากัดอาหารด้วยฟันที่เพิ่งรักษารากฟันมา ควรเคี้ยวอาหารอย่างระมัดระวัง อย่าเคี้ยวอาหารที่มีลักษณะแข็งกรอบ อาทิ ถั่ว
4. การใช้งานครอบฟัน ในระยะแรกคนไข้อาจจะรู้สึกแปลกปลอม เคี้ยวไม่ถนัด ซึ่งนานไปจะรู้สึกชินไปเอง
5. ดูแลรักษาความสะอาดช่องปากด้วยการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันตรงบริเวณที่รักษารากฟันเป็นประจำทุกวัน และหากตรวจพบฟันผุที่ซี่อื่น ๆ ควรรีบไปพบทันตแพทย์
6. หากพบปัญหาเหล่านี้ควรรีบไปพบทันตแพทย์
– อาการบวมทั้งภายในและภายนอกปาก
– กลับไปปวดฟันเหมือนก่อนที่จะรักษารากฟัน
– มีอาการแพ้ยา
– เคี้ยวได้ไม่ดี ฟันไม่เสมอหรือไม่สบกันพอดี

ย้อนกลับด้านบน