โรคมะเร็งในช่องปาก

1

โรคมะเร็งในช่องปาก (ภาษาอังกฤษ: Oral cancer) คือ ก้อนเนื้อร้ายหรือมะเร็งที่เกิดขึ้นในบริเวณช่องปาก เป็น 1 ใน 10 อันดับแรกของมะเร็งที่พบมากในประเทศไทย สามารถพบได้ทุกอวัยวะในช่องปาก ได้แก่ ริมฝีปาก ลิ้น กระพุ้งแก้ม เหงือก ลิ้นไก่ เพดานปากทั้งเพดานอ่อนและเพดานแข็ง พื้นปากใต้ลิ้น ต่อมทอนซิล กระดูกขากรรไกร และส่วนบนของลำคอ (อวัยวะที่พบเป็นมะเร็งได้บ่อย คือ ลิ้น และพื้นปากใต้ลิ้น)
การตรวจพบมะเร็งชนิดนี้สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก หากตรวจพบ และได้รับการรักษาโดยเร็ว จะช่วยลดความรุนแรงของโรค และเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยได้ ซึ่งสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งช่องปากระยะแรกที่สามารถสังเกตรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก คือ
1.มีแผลเรื้อรังในช่องปากที่เป็นแล้ว ไม่หายภายใน 2-3 สัปดาห์ขึ้นไป
2.มีแผ่นฝ้าสีขาว ถูไม่ออก หรือมีแผ่นฝ้าสีแดง
3.มีตุ่ม หรือก้อนในช่องปากที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมักไม่มีอาการเจ็บปวด
4.ขอบลิ้นหรือริมฝีปากมีลักษณะแข็ง เป็นไต
5.มีอาการเจ็บคอเรื้อรัง
6.เสียงแหบ
7.กลืนอาหารลำบาก
หากมีอาการดังกล่าว หรือตรวจพบรอยโรคก่อนมะเร็งในช่องปาก ให้ไปรับการตรวจชิ้นเนื้อ (biopsy) ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที

ย้อนกลับด้านบน