Monthly Archives: May 2019

การใส่เครื่องมือจัดฟัน

  การใส่เครื่องมือจัดฟัน ย่อมส่งผลให้ทำความสะอาดฟันยากขึ้น อีกทั้งการจัดฟันยังใช้เวลาในการจัดนานถึง 2 – 4 ปี ดังนั้นหากมีการดูแลฟันไม่ดีในช่วงนี้ก็อาจส่งผลให้ฟันผุและเหงือกอักเสบได้ 10 วิธีการดูแลฟัน สำหรับผู้ที่กำลังจัดฟัน เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นปาก 1.รับประทานอาหารจำพวกผัก ผลไม้ โดยเน้นที่มีกากใยอาหารสูง เพื่อช่วยขจัดคราบอาหารตามลิ้นและฟัน ในขณะที่กำลังเคี้ยวกากใยอาหารเหล่านี้ได้ 2.แปรงฟันอย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง แต่ถ้าสามารถจะทำได้ ควรแปรงทุกครั้งหลังมื้ออาหาร เพื่อที่จะได้กำจัดคราบอาหารที่ติดตามซอกฟันหรือเครื่องมือจัดฟัน ที่เป็นแหล่งที่ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ 3.ภายหลังการทานอาหาร ถ้ายังไม่สะดวกที่จะแปรงฟัน ควรบ้วนน้ำ เพื่อกำจัดเอาเศษอาหารที่ติดตามซอกฟันหรือเครื่องมือจัดฟันออก 4.ใช้อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดฟันเป็นพิเศษ ร่วมกับการแปรงฟัน เช่น แปรงซอกฟัน ที่ร้อยไหมขัดฟันร่วมกับไหมขัดฟันหรือ Superfloss 5.ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดฟันในข้อ 4 เป็นประจำทุกวัน 6.แปรงฟันอย่างถูกวิธี โดยใช้ร่วมกับแปรงสีฟันสำหรับคนจัดฟันโดยเฉพาะ 7.ควรที่จะใช้แปรงสีฟันแปรงลิ้นหรือใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดลิ้นโดยเฉพาะ หลังการแปรงฟันทุกครั้ง เพื่อกำจัดแบคทีเรียที่สะสมตามร่องลิ้น 8.พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นแรง 9.งดการสูบบุหรี่ เพราะบุหรี่ทำให้เกิดคราบสะสมบนผิวฟันได้ง่ายและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบ 10.ควรพบทันตแพทย์ เพื่อทำการตรวจฟันและขูดหินปูน ทุกๆ 6-12 เดือน

ย้อนกลับด้านบน