การใช้ไหมขัดฟัน

การใช้ไหมขัดฟัน


การมีสุขอนามัยในช่องปากที่ดีนอกจากการแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งแล้ว การใช้ไหมขัดฟันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดในช่องปากได้ เพราะการแปรงฟันเพียงอย่างเดียวนั้นคงไม่เพียงพอ อาจทำให้เศษอาหาร คราบแบคทีเรีย (Plaque) บนผิวฟันยังคงหลงเหลือและติดอยู่ตามซอกฟัน สุขอนามัยในช่องปากที่ไม่ดีอาจทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ฟันผุ หรือโรคเหงือกอักเสบโดยเฉพาะบริเวณซอกฟันและด้านข้างของฟันที่อยู่ชิดกัน
ดังนั้นเราจึงควรใช้ไหมขัดฟันช่วยทำความสะอาดในซอกฟันร่วมกับการแปรงฟันทุกครั้ง

ย้อนกลับด้านบน