ขั้นตอนการทำความสะอาดฟัน

ขั้นตอนการทำความสะอาดฟัน


1.เลือกแปรงสีฟันให้เหมาะกับเรา
– ขนาดของแปรงสีฟัน ควรเป็นขนาดที่เหมาะกับช่องปากของเรา ส่วนในกรณีของเด็กนั้นจะมีการระบุอายุไว้แล้ว บริเวณฉลากข้างกล่องผลิตภัณฑ์ การเลือกแปรงสีฟันที่ใหญ่เกินไป อาจจะทำให้ไม่สามารถแปรงเข้าไปในบริเวณมุมข้างแก้มหรือซอกฟันข้างลิ้นได้ ส่วนถ้าขนาดเล็กเกินไป ก็อาจจะทำให้แปรงได้ไม่ทั่วถึงทั้งปากได้เช่นกัน
– ขนแปรง ควรเลือกขนแปรงแบบอ่อนนุ่มและมีปลายมน เพื่อลดการทำให้เกิดฟันสึกหรือเป็นอันตรายต่อเหงือกของเรา และควรเปลี่ยนแปรงสีฟันใหม่ ทุกๆ 3 เดือน เนื่องจากขนแปรงที่ยังใหม่สามารถที่จะซอกซอนเข้าตามซอกฟันหรือร่องเหงือกเพื่อขจัดแผ่นคราบจุรินทรีย์ได้ดีกว่าขนแปรงที่เสื่อมสภาพจาการใช้งานมานาน
2.ใช้อุปกรณ์เสริมร่วมกับการแปรงฟันตามปกติ
– ไหมขัดฟันจะช่วยขจัดอาหารที่ติดตามซอกฟัน ในบริเวณที่ขนแปรงเขาไปไม่ถึง
– ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ เพื่อช่วยป้องกันฟันผุ
– ใช้อุปกรณ์ช่วยการทำความสะอาดลิ้นหลังการแปรงฟัน เพื่อลดจำนวนแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ตามร่องลิ้น ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดกลิ่นปากได้
3.แปรงฟันอย่างถูกวิธี ตามคำแนะนำของทันตแพทย์
4.ในกรณีที่ใส่ฟันปลอม ครอบฟัน สะพานฟันหรือจัดฟัน
– ในกรณีเหล่านี้จำเป็นต้องมีการทำความสะอาดฟันร่วมกับอุปกรณ์เสริมแบบต่างๆ เพิ่มเป็นพิเศษ จึงควรปรึกษาทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาถึงการดูแลอย่างถูกต้อง

ย้อนกลับด้านบน