Monthly Archives: January 2019

ไหมขัดฟัน อันตรายจริงหรือ??

ไหมขัดฟัน อันตรายจริงหรือ?? ในการดูสุขภาพอนามัยภายในช่องปาก นอกจากการแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ วันละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้ว เราควรใช้ไหมขัดฟันร่วมกับการแปรงฟัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดในช่องปากด้วย เพราะการแปรงฟันเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ในการกำจัดคราบอาหารหรือคราบแบคทีเรียที่ติดอยู่ตามซอกฟัน แต่ในการเราเพิ่งเริ่มหัดใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดฟันในครั้งแรก อาจจะพบเลือดไหลซึมออกมา ซึ่งจริงๆแล้วที่เลือดออกง่ายหลังการใช้ไหม สาเหตุหลักก็เนื่องจากมีเหงือกอักเสบ ดังเช่น – จากการที่มีเศษสิ่งสกปรกจากอาหาร ตกค้างอยู่ในซอกฟัน – การจัดฟัน มีแผ่นคราบจุลินทรีย์ติดตามเครื่องมือ – ในรายที่มีฟันซ้อนเก ทำให้มีอาหารติดในซอกฟันง่าย การใช้ไหมขัดฟันร่วมกับการแปรงฟันบ่อยๆ ก็จะทำให้สุขภาพของเหงือกและฟันของเราดีขึ้น ดังนั้นการใช้ไหมขัดฟันไม่มีผลอันตรายใดๆกับสุขภาพฟันและช่องปากแน่นอน

ย้อนกลับด้านบน