สาเหตุของการเกิดกลิ่นปาก

สาเหตุของการเกิดกลิ่นปาก

การเกิดกลิ่นปากที่มีสาเหตุจากภายในช่องปาก
1. ฟันผุ เป็นรู ทำให้เป็นที่กักเก็บเศษอาหาร
2. เหงือกอักเสบ ทำให้มีเลือดออกขณะแปรงฟัน
3. มีหินปูนสะสม ทำให้เกิดกลิ่นปาก
4. โรคปริทันต์ หรือโรครำมานาด ฟันโยก มีหนอง
5. มีแผลในช่องปาก เป็นที่สะสมของแบคทีเรีย
6. ดื่มน้ำน้อย ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
7. น้ำลายเหนียว หรือ ปากแห้ง น้ำลายไหลน้อย ควรจิบน้ำบ่อยๆ ตลอดเวลา
8. ใส่ฟันปลอม แต่ทำความสะอาดฟันปลอมไม่ถูกวิธี
9. คนไข้ติดเหล็กจัดฟัน แต่ทำความสะอาดฟันไม่ถูกวิธี
10. มีการสะสมของคราบแบคทีเรียและเศษอาหารบนผิวด้านบนของลิ้น

ย้อนกลับด้านบน